Pretraživate kategoriju "Prodaja"

velj. 28

Tehnička podrška kupcima na području premaza za drvnu industriju

Industrija , Karijera , Prodaja

Kao aktivni sudionik prodajnog odjela za drvne premaze na području hrvatskog tržišta, podržavat ćete poslovne partnere sa savjetima kako poboljšati njihove proizvodne procese i proizvode. Vaši zadaci uključuju detaljno razumijevanje potreba naših partnera u drvnoj industriji i osiguravanje rješenja za zadovoljenje istih. Bit ćete uključeni u razvoj novih proizvoda preko suradnje s odjelom istraživanja i razvoja. Vaš dugoročni razvoj ćemo podržavati preko stručnih edukacija.

Čitaj više